Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, които изтичат по време на извънредното положение, се удължават автоматично, а валидността им ще е до 2 месеца след отмяна на кризисните мерки. Лекарските комисии пък имат право да вземат решения само по документи, съобщават от общината във връзка с ограниченията покрай Ковид-19.
Хората, които искат да подадат документи за получаване на обезщетение при безработица, могат да се регистрират в Бюрото по труда в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение. Документите ще се считат за подадени в срок и няма да бъдат налагани санкции заради забавяне.
През периода отпадат и изискванията за получаване на социални и семейни помощи, между които са полагане на общественополезен труд, посещаване на детска градина и училище.