Ценни стенописи в църква от 14 век, разположена на територията на средновековния град Червен, ще бъдат консервирани и запазени за бъдещите поколения. Това е намерението на русенския Исторически музей, който е разработил проект, който ще бъде депозиран в Министерството на културата. Храмът, известен като Църква номер 16 и проучван през три археологически сезона, се намира в западната част на хълма в запазения средновековен град. 
При цялостното разкриване на църковната постройка специалистите са попаднали на запазен живописен слой по стените на храма. Съхранените стенописни фрагменти представляват рисувана драперия и частично запазена сцена с фигури на светци-войни. Площта им възлиза на около 12 квадратни метра. 
Проучваната църква, датирана от първите десетилетия на 14 в., е сред представителните храмове на територията на средновековната крепост. Поради съществуващия риск за ценния живописен слой бяха предприети спешни аварийни дейности и той бе пренесен в реставрационно ателие, където със спасяването на уникалните рисунки се е заела доц.Миглена Прашкова, реставратор и преподавател във Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“. Проектът, разработен от археолога Светлана Великова, е свързан с последващо укрепване и възстановяване на стенописите върху нови носещи повърхности.