Изграждането на кейовата стена е на финалната права, към момента са изпълнени повече от 90% от предвидените в проекта строително-монтажни работи. Дейностите се извършват съгласно договорените срокове, а при подходящи метеорологични условия приключването на строежа се очаква да е до края на април. Това съобщи за „Утро“ зам.-кметът Магдалина Илиева.
Тя уточни, че съгласно сключения договор с националния орган по програма „Интеррег“ и Министерството на благоустройството и публичната администрация на Румъния срокът е през ноември, като в него са включени и всички дейности по въвеждане в експлоатация и отчитане.
Както „Утро“ писа, на общината беше наложена санкция от над 380 000 лева от ръководителя на националния орган на програмата в регионалното министерство заради допуснати нарушения, която беше обжалвана. В тази връзка Илиева отбеляза, че на общината не е налагана глоба или имуществена санкция, а това е финансова корекция, която представлява административна мярка, определяна с индивидуален административен акт. Тя беше категорична, че това не е оказало влияние върху строителните дейности, и подчерта, че съдебните производства между община Русе и регионалното министерство по повод изпълнението на проекта нямат отношение към строителния процес, неговото спиране и възобновяване.
Запитана дали все пак тази санкция не беше причината през лятото на миналата година строителството на обекта изведнъж да спре, Илиева обясни, че работата по рехабилитацията на кейовите стени и подобряването на условията за три корабни места не е спирала, с изключение на периодите с високо ниво на река Дунав. Тогава е било невъзможно извършването на дейностите, които са предвидени в инвестиционния технически проект. В края на юли 2019 година нивата на реката трайно се понижиха, което позволи изграждането на стената до ниво, при което вече реката нe оказва влияние върху изпълнението на обекта, каза Илиева.
Възобновена е и дейността по рехабилитацията и изграждането на зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица, която също е била преустановена от началото на 2019 г. заради преминаването на тежка механизация и използването на района за депа за скални, инертни материали и други. Вече са оформени алеите и се изграждат детските и арт площадките.
По отношение на възстановяването на трите корабни места, Илиева посочи, че за пристанище „Пристис“ има сключен договор за концесия, като ангажимент на концесионера е да оборудва, оперира и поддържа зоната на концесия. Но експлоатацията на трите корабни места, които попадат в обхвата на строежа, може да започне след приключване на строителството, каза зам.-кметът Илиева.