Проектът за строителството на втория етап от пробива на важния за града бул. „Бозвели“, който включва участъка от ул.“Борисова“ до края на ул. „Сент Уан“ и Сарайския мост, беше одобрен в общинския съвет. Приети бяха вариантите за трасе на два участъка - от „Борисова“ до „Цар Шишман“ и от там до Сарайския мост. Предстои да се изработят подробни устройствени планове, които също ще минат на гласуване. 
В участъка от „Борисова“ до „Цар Шишман“ се предвиждат две платна с по две ленти за движение, разделителна ивица и тротоари. След ул. „Дондуков-Корсаков“ булевардът се раздвоява на два еднопосочни участъка от север и от юг на сградата на старата аптека „Манев“. 
В участъка от ул. „Цар Шишман“ до Сарайския мост посоката към моста е по ул.“Места“. От „Места“ до ул. „Сент Уан“ движението се препокрива с това по ул. „Стефан Стамболов“ и се прави връзката със Сарайския мост. Обратната посока изцяло ползва сега съществуващата улица „Сент Уан“ до кръстовището на Корабния техникум, като оттам „Николаевска“ става четирилентова. Две от лентите са за нейното продължение към завод „Арда“, а две към южното платно на бул.“Бозвели“ - южно от старата аптека „Манев“. 
Някои от имотите по трасето ще бъдат изцяло отчуждени, а други частично, като е предвидено и отчуждаване на имот на Корабната гимназия - ниска постройка, която не е особена ценност, каза зам.-кметът Димитър Наков.