Доброволката към общината Дима Спасова, която от няколко дни подпомага възрастни и самотни русенци, се сблъсква често с нуждите от първа необходимост на хората. Жената разказа, че има случаи, в които са необходими закупуване на лекарства, храна или дребни суми пари за други необхoдими неща. За да избегне злоупотреби с доверието на дарителите, Дима Спасова е решила да публикува информация за всеки конкретен случай какво или каква сума е необходима. Така например в момента доброволката търси телевизор и радио за самотно живееща жена, която спазва препоръките и не напуска дома си. Всеки, който има желание да помогне, може да се свърже с благодетелката във фейсбук - Dima Spasova.