По време на въведеното извънредно положение благотворителната организация „Каритас“ доставя ежедневно храна на 35 самотни и възрастни хора в Русе. От организацията са изработили строги критерии за избягване на евентуално предаване на вируса: липса на контакт с получателите на храната, лични предпазни средства на доставчика, редовна дезинфекция на колата, процедура по унищожаване на опаковките за еднократна употреба.
Освен това „Каритас“ е информирала община Русе, че може да предостави автомобил, който да бъде използван от общината за доставка на хранителни продукти по домовете на възрастни русенци.