Община Русе призова фирмите от региона да се погрижат за своите работници и служители, като им осигурят необходимите средства за противоепидемична защита чрез ресурса, с който разполагат.
Ето какви варианти препоръчва местната власт:
- въвеждане, при възможност, на дистанционна работа или променливо работно време, според препоръките на ИА „Главна инспекция по труда“ и Министерството на труда и социалната политика;
- ограничаване струпването на хора и, при възможност, обособяване на нови работни помещения или поставянето на вътрешни прегради.
Особено внимание трябва да бъде обърнато за защита на хората от уязвими групи - бременни, хора с увреждания, хронично болни, хора над 60 години, както и жени в инвитро процедури, препоръча общината.
От администрацията призоваха фирмите да използват капацитета на службите по трудова медицина, с които имат договори, за да определят мерки за минимизиране на риска от заразяване, съобразно нуждата и спецификата на всяка организация.