Във връзка с обявеното, с Решение от 13.03.20г. на Народното събрание на Република България, извънредно положение, относно регистрираните случаи на COVID-19 на територията на страната на 19.03.2020г. и 20.03.2020 г. превозните средства от градския транспорт ще се движат както следва:

автобусна линия № 3

Часове на тръгване от кв.Чародейка Г-Юг - 6,50 до Метро

Часове на тръгване от Бор - 16,35

автобусна линия № 4

Часове на тръгване от бл.45 – 6,50; 7,25

Часове на тръгване от ИЗОМА - 17,15;

автобусна линия № 5

Часове на тръгване от Кооперативен пазар - 7,40; 8,40; 9,45; 14,35; 15,45; 16,45

Часове на тръгване от Централна Гара -7,10; 8,10; 9,15; 14,05; 15,15; 16,15;

автобусна линия № 6

Часове на тръгване от Дом на Културата - 6,10; 7,40; 9,20; 10,50; 12,30; 14,00; 15,30; 17,20; 19,00; 20,30

Часове на тръгване от Асфалтова база - 5,25; 6,55; 8,25; 10,05; 11,35; 13,15; 14,45; 16,15; 18,05; 19,45

автобусна линия № 7

Часове на тръгване от Гара Разпределителна – 5,40; /7,00/; /8,35/; 10,00; /11,40/; /13,10/; 14,40; /16,35/

Часове на тръгване от кв. Долапите – 5,00; 6,20; /7,40/; /9,20/; 10,40; /12,20/; /13,55/; 15,25; /17,20/

Забележка: Курсовете в скоби са „за” и „от” Стрелбището

автобусна линия № 10

Часове на тръгване от „Дом на културата” - 5,45; 6,40; 7,40; 8,30; 9,10; 9,50; 10,20; 10,55; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 17,40; 18,10; 18,40; 19,15; 19,50. /курсовете в: 6,40; 7,40; 8,30; 9,10; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 18,10; 19,15 часа се изпълняват до Прелеза/.

Часове на тръгване от „Касева чешма” - 6,15; 10,20; 10,50; 11,25; 18,10; 19,20.

Часове на тръгване от „Прелеза” - 7,20; 8,20; 9,10; 9,50; 12,35; 14,10; 15,45; 17,00; 18,40; 19,50.

автобусна линия № 11

Часове на тръгване от ПУ до Дунав мост - 5,40; 6,10; 6,28; 6,55; 7,15; 7,30; 7,52; 8,15; 8,35; 9,10; 9,45; 10,40; 11,15; 12,00; 12,40; 13,20; 14,05; 14,50; 15,15; 15,46; 16,10; 16,34; 16,55; 17,15; 17,55; 18,10; 18,30; 19,15; 19,50;

Часове на тръгване от Дунав мост - 6,15; 6,50; 7,14; 7,35; 7,55; 8,30; 9,10; 10,00; 10,35; 11,20; 12,00; 12,40; 13,30; 14,10; 14,40 ; 15,00; 15,30; 15,56; 16,15; 16,40; 17,15; 17,32; 17,50; 18,35; 19,10; 19,50; 20,30

ЗАБЕЛЕЖКА: подчертаните курсовете се изпълняват до/от Захар Био

автобусна линия № 12

Часове на тръгване от ЦГ до Захар Био – 6,15; 6,50; 7,25; 7,55; 8.30; 9,05; 9,35; 10,20; 10,40; 11,15; 12,00; 12,30; 13,10; 13,40; 14,20; 14,45; 15,25; 16,00; 16,35; 17,10; 17,40; 18,20; 19,10; 19,35 /подчертаните курсовете се изпълняват до КАТ/

Часове на тръгване от Захар Био - 6,50; 7,25; 7,55; 8,30; 9,10; 9,40; 10,05; 10,50; 11,10; 11,50; 12,30; 13,00; 13,40; 14,10; 14,50; 15,10; 16,00; 16,30; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,40; 20,05 /подчертаните курсовете се изпълняват от КАТ/

автобусна линия № 15

Часове на тръгване от КАТ - 6,05; 7,20; 7,40; 8,00; 9,00; 9,40; 10,20; 11,00; 12,00; 12,40; 13,30; 14,10; 15,00; 15,40; 16,00; 16,20; 17,00; 17,20; 17,40; 18,30; 19,00; 20,00

Часове на тръгване от кв. Долапите - 6,40; 7,00; 7,20; 8,00; 8,20; 8,40; 9,40; 10,20; 11,00; 11,40; 12,40; 13,20; 14,10; 14,50; 15,40; 16,20; 16,40; 17,00; 17,40; 18,20; 19,10; 19,35; 20,35

автобусна линия № 16

Часове на тръгване от Гара Разпределителна до Метро - 5,10;

Часове на тръгване от гара Разпределителна до Петролна база и гара Долапите - 6,00; 8,00; 10,00; 13,00; 16,10;17,50

Часове на тръгване от Гара Долапите - 7,00; 8,50; 10,45; 13,40; 17,00; 18,40

автобусна линия № 18

Часове на тръгване от бл. 48 - 6,40; 7,30 (от пам. М. Манева до Хиподрум ); 8,20; 9,00 (от пам. М. Манева); 10,00 (до Хиподрум); 10,45; 11,40 (до Хиподрум); 12,25; 13,20; 15,00 (от М. Манева); 15,40 (до Хиподрум); 16,40 (от М. Манева); 17,35; 18,40 (до Хиподрум); 19,15; 20,20.

Часове на тръгване от КАТ - 5,50; 6,30 (до М. Манева); 7,30; 8,10 (от Хиподрум до М. Манева); 9,10; 9,50; 10,50 (от Хиподрум); 11,35; 12,30 (от Хиподрум); 14,10 (през бл. 48 до М. Манева); 14,50 (от Хиподрум през КАТ); 15,50 (през бл. 48 до М. Манева); 16,45 (от Хиподрум през КАТ); 17,50 (от Хиподрум през КАТ); 18,25; 19,30 (от Хиподрум през КАТ).

автобусна линия № 19

Часове на тръгване от Кооперативен пазар - 7,00; 8,50; 10,20; 16,10; 17,25;

Часове на тръгване от Метро - 8,10; 9,40; 15,30; 16,45; 18,05

автобусна линия № 20

Часове на тръгване от кв. Изток - 8,10; 9,30; 10,40; 14,30; 15,30; 16,40; 17,40

Часове на тръгване от Сент Уан - 7,40; 9,00; 10,10; 14,00; 15,00; 16,10; 17,10

автобусна линия № 23

Часове на тръгване от Дружба 3, бл. 48 - 6,32; 7,10; 7,55; 8,50; 9,25; 16,20; 17,20; 18,00

Часове на тръгване от Болницата - 6,55; 7,35; 8,20; 9,10; 16,00; 17,05; 17,42; 18,35

автобусна линия № 28

Часове на тръгване от бл. 48 - 5,45; 6,20; 7,00; 7,40; 8,30 (до Керос); 9,05; 10,00; 10,35; 11,20 (до Керос); 12,10; 12,50; 13,30; 14,20 (до Керос); 15,05; 15,50; 16,25; 17,25; 17,45; 18,55 (до Керос); 20,10.

Часове на тръгване от Дунав мост - 6,20; 7,00; 7,40; 8,20; 9,15 (от Керос); 9,45; 10,40; 11,15; 12,05 (от Керос); 12,50; 13,30; 14,10; 15,05 (от Керос); 15,45; 16,30; 17,05; 18,05; 18,25; 19,35 (от Керос); 20,45.

автобусна линия № 30

Часове на тръгване от кв. Чародейка - 6,40; 7,35; 8,40; 14,20; 15,40; 16,40; 17,40

Часове на тръгване от х. Рига -7,05; 8,05; 9,10; 14,50; 16,10; 17,10; 18,10

автобусна линия № 33

Часове на тръгване от „Гара Разпределителна” – 5,55; 7,10; 9,20; 11,20; 13,20; 15,55; 18,00; 19,20. /курсовете на: 7,10; 13,20; 15,55 часа минават през ДЗС и в двете посоки/.

Часове на тръгване от „Образцов Чифлик – 6,30; 8,00; 10,05; 12,05; 13,55; 16,30; 18,40; 20,00.

тролейбусна линия № 2

Часове на тръгване от Мототехника - 05:50, 06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:10, 12:10, 13:10, 13:50, 14:20, 14:50; 15:20, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:40, 20:50

Часове на тръгване от Бор - 05:20, 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 11:40; 12:40, 13:20, 13:45, 14:20, 14:50, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:10, 20:10

тролейбусна линия № 9

Часове на тръгване от “Чародейка-Юг” - 08:45, 09:45, 10:45, 11:55, 14:05, 15:05, 16:15; 17:15; 18:00; 18:25; 20:30; 20:50; 21:05

Часове на тръгване от Бор - 05:10; 05:30; 05:45; 08:00; 08:15, 08:25; 9:15, 10:15, 11:25, 13:35, 14:35, 15:45; 16:45

тролейбусна линия № 13

Часове на тръгване от Дружба 3 - 05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15

Часове на тръгване от гара Разпределителна - 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:25, 08:55, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45

тролейбусна линия № 21 Часове на тръгване от Чародейка Юг - 06:15, 07:15, 08:15, 08:55, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:35, 12:35; 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25; 17:55, 19:05, 20:05

Часове на тръгване от гара Разпределителна - 06:45, 07:45, 08:45, 09:25, 09:55, 10:25, 10:55, 11:25, 12:05; 13:05, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 19:35, 20:35