Зали номер 2 и 11 в Съдебната палата са единствените, в които ще се провеждат заседания, гласи заповед на и.д. председател на Окръжния съд Анета Георгиева. Драстичната мярка е взета в синхрон с решението на ВСС силно да се ограничат посещенията в съдебните сгради.
Всъщност в Съдебната палата е позволено да влизат само призованите страни по още по-скъсения списък от дела, които ще се гледат в близките седмици. До 13 април не се допуска дори разглеждането на споразумения и заради новите рестрикции насрочените 2 дела в Окръжния съд в понеделник следобед отпаднаха, както и десетки в Районния съд. 
Забранява се дори достъпът до сградата на магистрати и съдебни изпълнители, освен дежурните с цел да не се задържат излишно хора в сградата. Останалите работят дистанционно от вкъщи. Подаването на всякакъв вид документи се извършва само по електронен път или по пощата.
Всички срокове, които обикновено притискат и съд, и прокуратура, спират да текат. Спрени бяха и конкурсите, с което ще се забавят още повече  проточилите се избори за председатели на Окръжния съд и Районния съд в Бяла.