Русенските работодатели остават песимисти относно наемането на нови служители през второто тримесечие на тази година. Това показва поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода април-юни 2020 г.
Допитването до работодателите отчита нетна прогноза за заетостта от +3%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват да назначат нови хора, надвишава с 3 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. Тази прогноза остава без промяна на тримесечна и годишна база и е доста под средната в страната. Във Варна работодателите, възнамеряващи на назначат нови хора, превишават с 11 пункта песимистите, в Пловдив - с 10%, а в Бургас - с 8%.  
Разбира се, намеренията за наемане не означават, че нови хора задължително ще бъдат назначени, защото просто няма откъде да се вземат. Увеличаването на персонала става все по-трудна задача, тъй като броят на хората в трудоспособна възраст прогресивно намалява. От една страна заради застаряване на населението, а от друга - заради емиграцията в държави, предлагащи по-добри условия за живот и работа. Така че ако някой все пак успее да увеличи персонала си, това вероятно ще означава, че друг ще трябва да го съкрати.
И в тази тримесечна анкета работодателите от големите предприятия (250+ служители) очакват най-силното темпо на наемане, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +19%. Микропредприятията с до 10 служители очакват намаление на персонала, така че вероятно големият бизнес ще продължи да издърпва хора от малките фирми, които не са в състояние да предложат конкурентни условия на работа.
 Най-силно темпо на наемане се очаква в сектор „Строителство“, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +11%. Работодателите от сектор „Финансови и бизнес услуги“ предвиждат умерено увеличение на заетостта с прогноза от +9%, докато сектор „Промишленост“ и „Търговия на едро и дребно“ отчитат прогнози от +8%. 
Работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ очакват намаляване на персонала с прогноза от -1%. Нещо, което вероятно е логично с оглед очаквания удар по туризма заради епидемията от коронавирус.