162 ключови мероприятия, разпределени в 10 стратегически цели и 52 мерки за подкрепа, включва изготвената областна стратегия за развитие на туризма. Утвърждаването на област Русе като водеща туристическа дестинация по поречието на Долен Дунав беше обсъдено вчера по време на първото за годината заседание на постоянната областна комисия по култура и туризъм, което беше водено от зам. областния управител Свилен Иванов.
Очаква се стратегията да бъде одобрена в следващите две седмици и от началото на април да се премине към нейното изпълнение. Тя залага на насърчаването потенциала на културното наследство, местния фолклор и традиции, както и на природните дадености в населените места в Русенско. Не по-малко внимание се отделя на маркетинга и възможностите за алтернативни преживявания чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии. Приоритетно ще се работи за изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура до туристическите забележителности, създаване на музеи, атракциони и приемни посетителки центрове. 
На вчерашното заседание бяха представени и Актуалните процедури и финансови инструменти за подкрепа на културата и туризма и по-конкретно процедурата, даваща възможност за кандидатстване за развитие на туристическите атракции. Сред допустимите дейности по нея са консервация, реставрация, възстановяване, експониране, социализация, оборудване, вертикална планировка, екскурзоводски услуги, провеждането на маркетингови дейности, както и създаване на техническа и туристическа инфраструктура.