За пореден път малки общини получават най-големите субсидия за агросектора в Русенско, показват данните на държавен фонд „Земеделие“ за финансовата 2019 година. В справката, която обхваща периода от 16 октомври 2018 г. до 15 октомври 2019 г., се включват средствата от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). От първия се изплащат помощите по схемите за агроекология, зелени практики и единно плащане за площ, а вторият финансира Програмата за развитие на селските райони. 
Първенец за миналата година е община Бяла, на която са изплатени над 3,387 млн. лева по две мерки - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. На второ място е община Сливо поле с 2,869 млн. лева, а община Две могили взема 2,32 млн. лева. В челната десятка е и община Борово със субсидия от 1,7 млн. лева.
Сумите все пак не са чак толкова големи на фона на парите, получавани в минали години. Рекордът бе през 2016 г., когато най-малката община Ценово взе 4,8 млн. лева, Иваново - 3,44 млн. лева, Бяла - 3,37 млн. лева, Ветово - 1,61 млн. лева и т.н. Основната част от парите отидоха за подобряване на пътната инфраструктура и ВиК мрежата.
От частните фирми и кооперации, които обработват земята, за поредна година най-голяма субсидия получава „Агрофактор“ /Бяла/ - над 2 млн. лева. По схемата за единно плащане на площ по-сериозни субсидии вземат още ET „Декаданс - Димитър Шишков“ и ЕТ „Камен Шишков“ /Бяла/, ЗКПУ „Филип Тотю“ /Две могили/, „Евагро“ ЕООД /Бяла/, кооперацията в Иваново, ЗКПУ Тетово, „Сафари-М“ /Сливо поле/. 
За пръв път сред челниците е физическо лице. Почти 1,5 млн. лева е получила за инвестиция в земеделско стопанство и преработка на селскостопанска продукция Пламена Сотирова. „Язошефи“ ООД /Ветово/ е взела почти 880 хил. лева по същата схема, а в първата десятка е и „Свинекомплекс Голямо Враново“ с получени 838 хил. лева за инвестиционен проект.
Броят на получените плащания по всички мерки в агросектора през 2019 г. са 8445.