3 стотинки разлика между парите в касата и наличността по документи станаха причина данъчни контрольори да приложат цялата строгост на закона и да разпоредят магазин в кв.“Възраждане“ да бъде запечатан за 14 дни, през които няма право да работи. Наказанието обаче бе обжалвано пред съда и на първа инстанция бе смекчено на 2 дни затваряне. Спорът обаче може да продължи и пред по-висшестоящ съд.
Случаят е от 25 януари, когато инспекторите влезли в магазинчето на пазара на ул.“Сан Стефано“ и си купили различни ядки, за които твърдят, че не им била издадена касова бележка. Посочили и че между касовата и фактическата наличност разликата била 3 стотинки.
Няма данни магазинът да е извършил други правонарушения, а това обстоятелство не е отчетено, въпреки че е било наложително то да се интерпретира наред с факта, че при проверката е била установена незначителна разлика между разчетената касова наличност и фактическата такава в размер на 0.03 лв. Следва да се имат предвид и видът и характерът на търговския обект, за който тази мярка се налага. В случая става въпрос за магазин за хранителни стоки, чийто дневен оборот не е и не би могъл да е особено голям, а стойността на покупката, за която не е издадена касова бележка, е ниска - 7.25 лева, посочи съдът и намали санкцията.
Подобни дела, резултат от активния контрол на данъчните инспектори за издаване на касови бележки в магазини и заведения, се превърнаха в ежедневие за Административния съд. Често пъти затварянето на търговски обекти бива отменяно или намалявано до минимум, а в тези случаи НАП бива осъждан да покрие разноските по делата.