Българска банка за развитие (ББР), която е най-големият кредитор на „Спарки“, изглежда започва да продава активи на закъсалото предприятие. Това става ясно от подадени в Търговския регистър документи, свързани не само с русенската фирма, но и със „Спарки Елтос“, на която тя е поръчител по кредит за 7,5 млн. евро. Това е само един от многото кредити на двете дружества към ББР, която пристъпва към изпълнение, за да си върне парите.
През февруари на два пъти от запорираните активи на „Спарки“ са вадени машини - операция, която трябва да предхожда предлагането им на търг. На 7 февруари ББР заличава от особения залог на търговското предприятие мотокар и три автомобила. На 17 февруари към тях се присъединява и автокран - ценна машина, чиято цена може да достигне 100 хил. долара. Такива активи са извадени от „Спарки Елтос“.
Двете фирми на един и същ собственик са като скачени съдове още от 2016 г., когато акционерите на „Спарки“ гласуваха серия решения, с които русенското предприятие стана поръчител по няколко кредита на по-големия си събрат в групата. Въпреки че и тогава, и сега, самата русенска фирма е далеч от цветущо състояние.
За миналата година „Спарки“-Русе за пореден път отчете спад на приходите и нетна загуба от 1,299 млн. лева. Към 31 декември заемите му към банкови институции са за 19,589 млн. лева, а търговските задължения към доставчици, клиенти и др. възлизат на още 11,6 млн. лева. Общият дълг на предприятието е над 31,34 млн. лева. Които трябва да се изплатят до 12 месеца.
От няколко години основен кредитор на „Спарки“ е ББР, която непрекъснато разсрочва кредитите му и дори му дава нови. Миналата есен банката отправи странен апел към всички други кредитори (основно доставчици, към които има неизпълнени задължения) да проявят повече търпение и отстъпчивост, като се въздържат от действия по промяна на условията на доставка и плащане, прекратяване на договорните взаимоотношения или принудително изпълнение. Едновременно с това съобщи, че води преговори с потенциални инвеститори, които да закупят „Спарки“ - Русе и свързаното с него предприятие „Спарки Елтос“, което е в още по-тежко финансово състояние. Преговорите обаче явно са неуспешни.