Русенската „Експрес Сервиз“ ще увеличи капацитета си за производство на нови локомотиви с инвестиция за над 1,65 млн. лева, научи „Утро“. Проектът се подпомага от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, като 842 978.15 лева е европейско финансиране, а 148 760.86 лева е национално финансиране.
Предвижда се доставка и инсталиране на оборудване за обработка на метални листове, което ще подобри качеството и точността на разкрой чрез използване на автоматизирани линии с компютърен контрол. Това ще доведе до оптимизиране на производствените вериги и графика за производство на локомотивитe, понижение на разходите, увеличаване на производителността на труда и съкращаване на престоите поради забавяне на доставки за метални детайли. Инвестицията ще има и екологичен ефект, тъй като ще елиминира вредните емисии на фини прахови частици, отделяни при ръчния разкрой на метални листи.
С инсталирането на собствена производствена линия ще се съкрати срокът от създаването на чертеж до изработката на готов за влагане метален детайл - от 1 месец на 4 часа. Това ще увеличи значително производствения капацитет. Ще се постигне необходимата производителност от над 40 кв.м обработени метални листове с различни дебелини от 1 до 160 мм в рамките на 1 работен ден, обясниха от русенската фирма.
„Експрес Сервиз“ ООД е наследник на 150-годишна традиция в ремонта на локомотиви и в момента е основният завод за тази дейност в страната. Компанията е единствената в България, която произвежда локомотиви и мотриси, като извършва и широк спектър от услуги в областта на локомотивния ремонт.