Подлезът на булевард „Христо Ботев до „Печатни платки“, който активно се използва от работещи, майки с деца и ученици, е в окаяно състояние и прилича на декор от филм на ужасите. Въпреки зловещия му и опасен вид хората от квартала са принудени да минават оттам. Мръсотия, липсващо осветление, рушаща се мазилка, влага, графити и рисунки по стените са част от гледката, на която те се натъкват всеки ден.
Живеещите в района са подавали неведнъж сигнали до общината за лошото състояние на съоръжението, като последното оплакване е от миналата седмица. 
Последната проверка на подлеза пък е от петък, когато експерти от отдел „Стопански дейности и защита на потребителя“ огледаха съоръжението и съставиха протокол. 
Зам.-кметът Златомира Стефанова уточни за „Утро“, че подлезът е даден на концесия на ЕТ „Иво Иванов - Ивона“ с основно задължение довършване на изграждането му с всички комуникации (осветление, решетки, мазилки, шпакловки, боядисване, почистване от отпадъци и други подобни), привеждането му във вид удобен за експлоатация, съхраняване, опазване и управление на обекта.
След последната проверка е установено, че подлезът е частично осветен, тъй като една част от монтираните  осветителни тела са във вкопани в стената отвори и не осветяват достатъчно. Мазилката по стените на места е започнала да се руши и част от нея е паднала, а съоръжението не е почистено. 
Причината за падналата и ронеща се мазилка от тавана и стените е проникващата влага от улицата и тротоарите над подлеза. През годините концесионерът е извършвал периодично шпакловане и измазване на тавана и стените, но след дъжд и снеговалеж те отново се овлажняват и процесът е непрекъснат, посочиха от общината.
Що се отнася до липсващото осветление, общинските специалисти обясниха, че на тавана на подлеза по цялата му дължина са останали елементи от предишно осветление, което много често не е работило заради влагата или вандалски прояви. По препоръка на експерти от общината осветлението е сменено с вкопани в стената осветителни тела, за да няма достъп до тях. Подлезът е осветен допълнително и с четири осветителни тела с фотоклетки, които осветяват подходите през тъмните часове. Монтирани са и четири камери за видеонаблюдение срещу посегателства, казаха от общината. 
Периодично обаче подлезът е обект на вандали, които чупят осветителните тела, драскат стените с графити и рисунки, изхвърлят отпадъци. Често той се използва и за тоалетна. 
На въпроса ни кога нередностите ще бъдат отстранени и какви мерки ще се предприемат, от общината отговориха:
„Ежегодно на концесионера се правят 4-5 проверки, често и в негово присъствие, за да се обсъждат възникнали проблеми. Отправят му се писмени препоръки и се поставят срокове за отстраняване на нарушенията. През годините е извършван периодичен текущ контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по договора му в съответствие с предвиденото в него“. И допълниха, че през 2019 година са извършени четири проверки.
Във връзка с последната проверка и откритите нарушения концесионерът е уведомен незабавно да ремонтира осветлението на подлеза, както и да почисти падналата на места мазилка. Изпратено му е писмо в срок до 28 февруари да предприеме необходимите действия осветлението да се поддържа непрекъснато изправно, да се почистят стените от графити и рисунки, да се премахне и подмени с нова надигнатата мазилка по стените и таваните. Наред с това трябва да се боядисат и освежат с нова боя стените и таваните, а подлезът и обслужващата го територия да се поддържат и почистват редовно.