Поскъпването на енергията от 1 юли ще бъде минимално за русенци, ако Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ се съобрази с предложенията на дружествата за следващия ценови период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. Общото увеличение на тока, което предлага „Енерго-Про“, е под 2%, а „Топлофикация Русе“ не иска никакво покачване и настоява пред регулатора топлоенергията да остане на досегашните цени.
„ЕРП Север“ предлага на КЕВР мрежовите услуги да поскъпнат с 1.57%. Според разчетите на „Енерго-Про Продажби“ средната крайна цена за битовите и стопанските потребители ще се покачи с 0.26%. Така общото увеличение ще бъде с 1,83%, тоест една средна сметка за ток от 50 лева ще нарасне с по-малко от лев. 

„Топлофикация Русе“ предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране да остави без промяна цените на топлоенергията за следващия регулаторен период. Ако предложението бъде одобрено, битово горещата вода ще струва пак 85,91 лв./МВтч без ДДС, а промишлената пара - по 132,92 лв./MВтч без ДДС. 
В последните години „Топлофикация Русе“ по правило иска по-ниски или същите цени, но КЕВР въпреки това ги увеличава. Същото се случи и миналата година, когато регулаторът увеличи цените на топлоенергията за бита и бизнеса, но пък намали цената, по която плаща на ТЕЦ Русе за произведения по комбиниран начин ток. Така вместо 77,41 лв./МВтч за битово гореща вода, колкото искаше „Топлофикация“, русенските домакинства започнаха да плащат по 85,91 лв./МВтч или по 103,09 лв. с ДДС.
Според нормативната уредба, всички енергийни дружества внасят своите предложения в КЕВР до края на февруари. След това експертите на регулатора започват дълги проверки на сметките и правят корекции, така че да балансират интересите на всички производители на електро- и топлоенергия и потребителите. Тази процедура няма нищо общо с пазарната икономика и резултатът често зависи от това чии лобита са по-силни в дадения момент.