На тролейбусите от градския транспорт да се поставят мобилни сензори, които да мерят в реално време определени параметри на качеството на въздуха в зоните, в които се движат. Тази идея е обсъдена на комисията за въздуха в сряда, като предстои да се доразвие и да се представи на кмета Пенчо Милков. Преди време с нея е бил запознат и предишният кмет Пламен Стоилов.  

Едно подобно устройство е на стойност около 1000 лева, а поставянето на около 30 тролея би струвало 30 000 лева. Както е известно, в бюджета за тази година са предвидени 150 000 лева за подобряване качеството на въздуха, затова е необходимо предложението да се анализира, дали е с добра потребителна стойност, ще послужи ли като доказателствен материал. Това обясни Пламен Рашев, който водеше второто поред заседание на комисията, която има за задача да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на въздуха. 
Другото искане, което активистите за чист въздух поставиха на срещата, е редовното миене на улиците. Стана ясно, че общината не е доволна от почистването на улиците, което е ангажимент на фирма РПС след спечелена обществена поръчка. Затова идеята е миенето на улиците да се извършва от общинско предприятие „Комунални дейности“ със собствена техника. Договорът с РПС изтича през май, след което общината ще обяви нова поръчка за закупуване на определени превозни средства. 
От администрацията признаха, че фирмата не изпълнява задължението си да мие улиците и затова не им се плаща. Гражданите обаче бяха категорични, че искат улиците да се мият редовно. След като почистването им стане общинска грижа, графикът за извършване на дейностите ще бъде публичен, за да може те да осъществяват граждански контрол.
Друга мярка срещу наболелия проблем със замърсяването на въздуха е създаването на екологичен кадастър на Русе, който да показва кой какво гори и какви вредни вещества се отделят. С тази задача безвъзмездно ще се заеме екип от Русенския университет.
В комисията се включи и шефът на „Топлофикация-Русе“ инж.Севдалин Желев, който подчерта, че отпадъци не се горят и покани членовете на комисията да посетят ТЕЦ-а, за да им покажат всичко, което ги вълнува. Освен това в края на март активистите за чист въздух ще посетят и „Монтюпе“, за да огледат новата пречистваща инсталация, за каквато от седем години те настояват и протестират по площадите.