Той се е родил в знатно семейство и твърде млад станал царски съветник. 

След смъртта на патриарх Павел го избрали за негов наследник. Тарасий взема решение за подготовка на Вселенски събор, чиято цел е да възстанови православния възглед за иконите, отхвърление от иконоборческия събор през 754 година. Още при самото свое избиране за патриарх поставя като условие възвръщането на църквата към иконопочитането. Но могъществената опозиционна партия, имаща съюзници сред войската и столичното население,  дълго забавя това действие, така че Седми Вселенски събор се състои едва през 787 година в Никея. На събора иконопочитането е възстановено и богословски обосновано.

Тарасий се отдал на духовно служение, подпомагал бедни, създал лечебници.

Погребали го в построената от него църква на Босфора. На гроба му ставали чудеса, а болните намирали изцеление за страданията си.