Фейсбук групите „Обществен съвет Русе“ и „За чисти въздух и вода в Русе“ готвят жалба до омбудсмана Диана Ковачева, в която се оплакват от липсата на действия от страна на институциите за подобряване на въздуха в Русе. Това съобщават организаторите на групите.
Медувременно те получиха отговор на свое запитване до Регионалната инспекция по околната среда и водите, който показва, че въпреки масовите убеждения, че въздухът в града е силно замърсен, няма отчетени опасни превишения на показателите по отношение на нито един от измерваните замърсители. 
Данните от автоматичната измервателна станция в квартал „Възраждане“ за 2018 и 2019 година не показват превишение на нормите по отношение на количествата серен диоксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид и бензен, твърди РИОСВ-Русе. 
3a община Русе все още се отчита неизпълнение на изискванията за годишно превишаване на среднодневната норма за фини прахови частици ФПЧ10 до 35 пъти. Най-голям брой превишения са отчетени през зимните месеци, когато се използват твърди горива за битово отопление - дърва и въглища, се казва в отговора на РИОСВ.
Инспекцията предоставя и графика на броя дни с превишения на среднодневната норма за прахови частици във „Възраждане“ за 7-годишния период 2013-2019 г. Картината е напълно логична - през лятото почти няма дни с увеличени нива на ФПЧ и те са между 1 и 6 дни месечно, през студените месеци обаче броят на дните с мръсен въздух достига 20.