Ножицата между заплатите на работещите в бюджетните сектори и заетите в частния бизнес в Русенска област нараства драстично през последното тримесечие на миналата година, показват данните на регионалната статистика. В обществения сектор средната брутна работна заплата за периода октомври-декември 2019 г. е 1259 лв., а в частния сектор - 1041 лева, т.е. с цели 218 лева по-малко. Преди три месеца разликата беше само 125 лева.    Ако се извадят от сметката удръжките, излиза че бюджетниците разполагат средно с 977 лева месечно, а останалите - с 808 лева. С други думи, държавната служба става все по-примамлива - хем е по-лека, хем е по-сигурна, хем е по-доходна.
В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със 131 лв. или 11.6%, а в частния нараства с 38 лв. Спрямо предходната година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 15.2%, а в частния - 13.6%. 
При това положение никак не е чудно, че работещите във фирмите намаляват с около 600 за година. Обратно - чакащите заплати от бюджета, които се издържат от събраните данъци, се увеличават.
Средната брутна заплата в Русенско за последното тримесечие на миналата година е 1086 лева, т.е. работещите вземат чисто по 843 лева. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1648 лв., „Добивна промишленост“ - 1535 лв.  и „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1521 лв. И през това тримесечие най-ниско платени, поне по официални данни, са били наетите в хотелиерството и ресторантьорството - 595 лв., само 35 лева над миналната заплата по това време от 560 лева.