Вилма Събкова е завършила специалността „Право“ в Икономическия университет във Варна през 1998 година. През юни 2000 година постъпва в тогавашната Окръжна следствена служба, където е до днес. През 2007 година е повишена в ранг следовател в Национална следствена служба. От 2017 година Събкова е зам.-началник на следствения отдел на Окръжна прокуратура, а след пенсионирането в началото на месеца на дългогодишния му ръководител Петър Георгиев е назначена на неговото място със заповед на окръжния прокурор Георги Георгиев.

- Г-жа Събкова, поемате щафетата от Петър Георгиев, с какво чувство сядате на неговия стол?
- Господин Георгиев е една цяла епоха за следствието в Русе. Човек може да научи много от него. Възхищавам се на административните и професионалните му качества, за мен той е пример за подражание. Надявам се да надграждам това, което е сътворил за всичките си 41 години стаж и да имам успех в това начинание, защото той създаде следствието в Русе и го превърна в цяла история. 
- Какви ще бъдат първите ви стъпки?
- Приоритет за мен в момента са дела, образувани преди повече от три години, дела срещу лица, които са с образувани повече от едно производство в качеството им на обвиняеми и корупционните дела. За нас всяко дело е важно и не мога да ги деля на належащи и на такива, които могат да се забавят. Освен делата, разпределени по компетентност, ние разследваме и дела с фактическа и правна сложност, назначени с постановления на председателя на Окръжна прокуратура Георги Георгиев. Тук влизат и кражби, извършени от наши граждани в чужбина.
- Какви дела сте разследвали по време на 20-годишния си стаж в следствието?
- Предимно съм разследвала стопански дела против данъчната и кредитната система, които никак не са леки. Повечето от тях са за укрити данъчни задължения, които в някои фирми достигаха до над милион лева. Повярвайте ми, много е интересно от един лист с жалба да се направи дело и да се изпрати по компетентност на наблюдаващия прокурор, защото това изисква разследване на целия случай, научаване на цялата истина чрез срещи с всички пострадали, свидетели и посочения обвиняем, което отнема време.
- Можете ли да посочите фирма в Русе, която е укрила най-много данъци?
- Не мога да дам такава информация. Важно е обаче да отбележа, че освен разследване на русенски фирми, аз съм работила и с румънски дружества със седалища в Русе, където също има извършени престъпления. До разкриването им се стигна с усилията на целия екип в следствието. Спокойно мога да кажа, че ние сме един невероятен колектив. Аз разчитам на помощта на всички мои колеги както магистрати, така и съдебни деловодители, на подкрепата на окръжния прокурор Георги Георгиев и на районния прокурор Яна Илиева, защото взаимодействието помежду ни е много важно за успеха при разследване на престъпленията. 
- Как се насочихте към професията следовател?
- По време на стажа си в Съдебната палата минах през всички юридически професии, но най-много ми допадна следователската работа. Подадох молба в следствения отдел в началото на 2000 година и след като шест месеца по-късно бях назначена, работата на следовател ме грабна още от първия ден със своята динамичност и емоционалност. В тази професия човек се сблъсква с много хора, с различни характери и темпераменти, но е важно следователят да разбере човека срещу себе си и да стигне до обективната истина.