Не отпуснатите от държавата 3 965 606.08, а общо 6 309 907 лева обезщетение след последствията от африканската чума заслужава свинекомплекс „Бръшлен“, реши на първа инстанция Административният съд. Дружеството поиска Областната дирекция по храните да коригира отпуснатата компенсация, тъй като не отговаря на реалните понесени щети.
До умъртвяване на всички прасета в комплекса се стигна през лятото, когато почти всички големи ферми в областта бяха поразени от вируса и отглежданите животни бяха евтаназирани.
Комплексът в Бръшлен е умъртвил 33 652 прасета с общо тегло 1 543 569 килограма.
За определяне на обезщетението от дирекцията по храните са използвали данни на националната статистика. Съдът посочи, че те не са актуални и не отразяват пазарната ситуация в Русенска област. Затова прецени, че компенсацията е неправилно занижена и я увеличи с 2.3 милиона, колкото е сметната и от оценител, но решението може да се обжалва.