Поредно нерегламентирано сметище с огромни купчини строителни и промишлени отпадъци се образува в местността под Сарайския мост. За това сигнализираха граждани, като от общината се заеха с разчистването на терена. Екипи на общинските предприятия „Паркстой“ и „Комунални дейности“ вчера бяха ангажирани с извозването на отпадъците и привеждането на терена в адекватен вид. Както стана известно, за почистването на незаконни сметища общината плаща годишно 250 000 лева.