Като нещастно стечение на обстоятелствата определи аварията в сряда в ТЕЦ „Изток“ изпълнителният директор на „Топлофикация“ Севдалин Желев. Той сподели, че очаква централата да бъде санкционирана от РИОСВ за изпуснатите над нормата прахови частици в атмосферата, но не е имал избор, тъй като алтернативата е била да остави целия град без парно и топла вода.
„Проби се котел 8 в момент, в който 7-и котел беше в ремонт. Такива инциденти се случват дори в най-новите централи. 7-и котел вече работи и такъв пушек вече няма. Не е вярно, че 8-и котел е с повреден филтър, той улавя частици над 50 мг, каквато беше нормата до юни 2019 г. По-голяма част от дима си беше пара, но увлякла въглищен прах, затова изглеждаше черен. Електрофилтърът на 7-и котел улавя частици над 20 мг, каквато е нормата в момента, той ще продължи да си работи с въглища. Осми ще се преустройва и от юни ще мине на газ, за което имаме обявено инвестиционно намерение“, обясни Желев.