Най-малката община в Русенска област - Ценово, ще разполага с бюджет от малко над 5,5 млн. лева през 2020. С пълно мнозинство и с ръкопляскания общинските съветници приеха най-важния финансов документ на общината на вчерашната извънредна сесия.
Стана ясно, че общината няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици за миналата година. 
Бюджетът е добре балансиран. Ако постъпят допълнителни приходи, те със сигурност ще бъдат насочени към населените места като инвестиция за подобряване качеството на живот на местното население, каза кметът д-р Петър Петров.
Основните приходи в бюджета се очакват от наеми от земи и пасища. 126 000 лева ще се насочат по проекта на „Красива България“ за ремонт на детската градина в Долна Студена. Независимо от намаления брой деца, с дофинансиране ще се запазят детските градини и основните училища. На сесията стана ясно, че общинска администрация продължава да бъде най-големият работодател.