Близо 12 000 бизнес клиенти на „ЕРП Север“ са подали своите декларации за намаляване, запазване или увеличаване на предоставената в техните обекти мощност от началото на декември 2019 г., когато компанията стартира кампанията си. От 1 юли 2020 г. дружеството ще промени начина за изчисляване на мрежовата компонента за достъп, като се очаква новият метод за ценообразуване да бъде утвърден от КЕВР и да влезе в сила от началото на новия ценови период. Основната промяна в начина на ценообразуване се състои в това, че за небитови клиенти цената за достъп ще зависи от предоставената мощност, а не както сега от количествата консумирана електрическа енергия в съответното място на потребление.
Чрез промяната в ценообразуването на мрежовата компонента за достъп, базирана на предоставена и запазена за даден клиент мощност, ще се постигне справедливо разпределение на разходите за достъп между бизнес клиентите. От друга страна всеки от тях ще има свободата да избира какъв капацитет от мрежата да ангажира съобразно индивидуалните си нужди. В същото време с актуализиране на данните за предоставена и реално необходима мощност ще се оптимизират разходите за поддържане на капацитета на мрежата, което от своя страна ще повиши качеството на доставяната електрическа енергия, обясниха от дружеството.
През февруари „ЕРП Север“ ще проведе втори етап на кампанията по актуализация на данните за предоставена мощност до своите клиенти. Всеки клиент, който не е успял да декларира предоставената си мощност, ще получи писмо, указващо начините за подаване на необходимата информация.