Приходите от дивиденти на дъщерни предприятия продължават да държат над водата БРП. Параходството обяви 1,236 млн. лева печалба в предварителния си финансов отчет за 2019 година. От собствената си дейност обаче речният ни превозвач е на загуба и излиза на плюс само благодарение на получените дивиденти в размер на 1,94 млн. лева. нетните приходи от продажби са за 11,8 млн. лева, приблизително колкото и предходната година.
В последните години БРП получаваше сериозни дивиденти от „Ви Ти Си“ АД, където държи минотарен дял от 41%. През 2018-а такива липсваха и превозвачът завърши със загуба от 2 млн. лева. През следващата 2019-а обаче постъпленията по това перо нарастват и то значително - от 615 хил. дивиденти към 30 септември, до края на годината сумата нараства с още 1,3 млн. лева до 1,94 млн. Поне това пише в предварителния финансов отчет, който по традиция претърпява сериозни промени след преминаването му през одит. Така че нищо чудно окончателните числа за 2019 г. да бъдат доста различни.
Финансовите операции станаха обичайни при параходството, което извършва чести покупко-продажби на различни активи. За последните две години БРП продаде 43% от „Маяк КМ“ и няколко кораба. През декември параходството се раздели с две баржи, но пък си върна дела в „Порт Пристис“, който бе продал преди година.