Идейният проект, подробният устройствен план и ОВОС на трасето от бъдещата магистрала Русе-Бяла са напълно готови. Това заяви шефът на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски на заседание на регионалната комисия в парламента.
За втория участък от Бяла до Велико Търново предстои изготвяне на идеен проект.
Терзийски се надява тази година агенцията да може да обяви двете процедури за проектиране и строителство на участъка от Русе до Бяла.
Засега очакваният източник за финансиране е държавният бюджет, но се търсят варианти и за публично-частно партньорство, каза шефът на АПИ.
Междувременно в община Две могили започва отчуждаването на имоти по трасето на дългоочакваната магистрала. Ще се ползват единствено обработваеми земеделски земи в землището на града. Това са ниви частна собственост под главния път, става ясно от проекта за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за аутобана. Проектът е публикуван на сайта на община Две могили. По него засегнатите лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания чрез общинската администрация. Разрешението за строеж ще бъде издадено след уреждане на отношенията със собствениците на отчуждените имоти. 
Предвижда се трасето на магистралата в землището на община Две могили след Тръстеник да пресече републиканския път край Две могили, като третокласният път минава над магистралата в пътен надлез. Надлез е предвиден и при пресичане на автомагистралата от главния път Русе-Бяла, като там ще има пълна детелина. След това трасето се насочва в югозападна посока към Борово, а след това и Ценово.