- Инж. Желев, миналата седмица отворихте вратите си за гражданите, за да покажете ТЕЦ-Русе отблизо. Как премина събитието? Успяха ли посетителите да видят всички съоръжения?
- Преценихме да отворим вратите си за всички желаещи да видят „Топлофикация“ отвътре и да убедим всички, че не горим боклуци и пластмаса, с което да разсеем всички съмнения, че замърсяваме въздуха в  Русе.
Учудващо за нас, освен медиите интерес проявиха само трима човека. Нито един от тези, които писали и говорили какви ли не глупости за ТЕЦ-а , не дойде. Аз и колегите ми експерти бяхме там, с лицата си, готови да покажем истината. Отговорихме на всички въпроси, които хората имаха. 
Щастливи сме, че и малкото хора, които посетиха Деня на отворените врати, видяха с очите си всички съоръжения, сред които турбогенераторите, складовете за съхранение на биомаса, разтоварището за слънчогледова люспа, както и очистващите съоръжения.
Всички видяха с очите си, че при нас няма складирани отпадъци, а биомаса и въглища.
Надяваме се след тази инициатива, която беше в отговор на цялата кал, която се изсипа върху нас, да се спре замесването ни във всякакви сценарии. 
Хората, които ни посетиха, видяха всичко, което поискаха. Видяха откъде и как се подават въглищата и биомасата, както и филтрите, които използваме. Също така се запознаха със системата за мониторинг на изходящите газове и камерите, които следят всичко, което се случва в реално време.
- Има обаче различни твърдения около биомасата, която оползотворявате. Какво ще кажете за нея?
- Това са слънчогледови люспи и слама. Съотношението между биомасата и въглищата е 20 към 80. Няма как да горим нещо различно по простата причина, че съоръженията ни не са пригодени за това. 
- Вече обявихте, че искате да газифицирате някои от котлите, докъде стигнаха тези намерения?
- Работим, парогенератори 4 и 8 в момента са в процес на газифициране.
Имаме намерение да модернизираме парогенератор 5, в който се предвижда да се изгарят български въглища. При нас се съхранява закупено ново оборудване за тази реконструкция. Както знаете ние използваме вносни руски въглища. Те са с високи калории и нисък процент сяра. 
- Защо решихте да замените въглищата с природен газ?
- Газификацията ще бъде само на два от нашите котела. Няма да минем изцяло на природен газ. Правим това в опит да се намалят въглеродните емисии. Това е поредната крачка към постигането на по-голяма екологосъобразност и изпълнение на изискванията на ЕС за по-чисто производство. Отделно вносните въглища са доста скъпи и чрез новите горива в производството ни като биомасата, природния газ, ще намалим разходите си. Това ще се усети и от крайния потребител по сметките, които плаща. 
- „Топлофикация Русе“ е една от поставените под видеонаблюдение, защо се налага това?
- Това е ново изискване в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предприятия с нашата дейност и капацитет сме задължени под видео контрол, чрез който РИОСВ и община Русе вече могат в реално време и дистанционно да следят горивата, които изгаряме. 
Това е много добре за нас, защото вече никой не може да ни обвини, че горим нещо извън разрешителните ни, както и че замърсяваме въздуха. Ние правим всеки ден замервания за емисиите и след това подаваме данните към РИОСВ.
На площадката ни имаме електрофилтри, които улавят финните прахови частици и няма възможност да се получи замърсяване на въздуха без да бъде регистрирано от станцията за емисионен контрол.
- Какво предстои оттук нататък?
- Сериозна работа по газификацията на котлите ни, както и ще продължим ефективното оползотворяване на биомасата. Ще продължим и да ревизираме всички оперативни процеси и да инвестираме в обновяването на мощностите и топлопреносната мрежа. Ще използваме ефективно летните месеци, за да извършим планираните ремонти по нашите съоръжения и абонатни станции.