Русенска търговско-индустриална камара продължава да разширява своята мрежа от бизнес партньори и възможности, като на 29 януари подписа меморандум за сътрудничество с най-старата търговска камара в Унгария - Камарата в Будапеща. Унгарската организация, която има богата 170-годишна история, е и сред инициаторите за създаването на Дунавската федерация на търговските камари.  
Двете страни се договориха да насърчават икономическия обмен между държавите, както и обмена на търговски делегации, експерти, създаване на нови бизнес контакти и възможности за членовете на двете камари. Бизнес общностите са в центъра на споразумението, като се поема ангажимент те да бъдат облекчавани в максимална степен чрез обмен на търговска и логистична информация, организиране на съвместни търговски изложения, панаири, конференции и делегации, и премахване на пречките пред свободното развитие на общи бизнеси.
Предвижда се взаимодействие и посредничество при спорове между партньори от двете страни, с което се цели да се избегнат дългите съдебни процедури.
Споразумението бе подписано в известния зимен курорт Санкт Пьолтен в Австрия от Милен Добрев - изпълнителен директор на РТИК, и Андреш Рив - президент на Будапещката камара.