Жалба в Комисията за защита на конкуренцията блокира временно поръчката за доставката на 15 тролея и 20 електрически автобуса, с които се очаква да се реши един от дългогодишните проблеми на общината. Закупуването им обаче ще се забави, тъй като обжалването стопира всички действия по процедурата, обявена от „Общински транспорт Русе“. Атаката идва от предприятие „Българска автомобилна индустрия“, което е един от сериозните доставчици на превозни средства и е срещу заданието в поръчката за дължината на електробусите. 
Желанието на общината и на „Общински транспорт“ е да закупи електробуси, които да са 10-метрови, с 65 места, от които 20 седящи. Тролеите трябва да са дълги по 12 м и да са със 70 места, от които 25 седящи. Идеята е електробусите да са по-маневрени и да се движат и по по-малките улици, а не само по булевардите. В портфолиото си обаче фирмата жалбоподател не предлага електробуси с такава дължина, като техните са само 12 м и повече. 
Искането на фирмата е условието за дължината на превозните средства да отпадне от заданието, което обаче не е възможно, тъй като е залегнато така в самия проект. Ако се премахне това условие, има риск да бъдат наложени санкции по проекта на оперативна програма „Околна среда“ и да трябва да се върне цялата сума. А както е известно, за покупката на новите превозни средства са предвидени 43 548 000 лева, като за електробусите ще бъдат похарчени 26,4 млн. лв., а за тролеите - 17,1 млн. лв.
Предстои КЗК да се произнесе по основателността на жалбата, но докато влезе в сила решение на компетентния орган, всички действия по процедурата са спрени. Тя беше на етап оценка на офертите на участниците от комисия, но цялата документация е прибрана. А иначе по поръчката се състезават четири фирми, сред които не е инициаторът на жалбата - „Българска автомобилна индустрия“. За доставката на електробусите оферти подадоха софийската фирма „Биофрог-З“ и столичният консорциум „Екселор Елбус“, а за тролеите - полската компания „Соларис“ и чешката „Шкода Електрик“.