Предстои връщане на контейнери с отпадъци в Италия, които са иззети след проверки в Батак и Варна, каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров по време на парламентарния контрол. Той каза още, че ще електронна система за контрол на транграничния превоз на отпадъците в МОСВ, в която ще се получава информация в реално време за всеки отделен превоз, преминаващ през границата на България.

Според Емил Димитров има тенденция навсякъде в страната, където знаят, че няма как да реализират вече внесени отпадъци, да се опитват да ги изчистят и ги изхвърлят по деретата. За това има издадено писмо до областните управители и кметовете да наблюдават какво се случва и да не се допуска нерегламентирано съхранение и освобождаване от отпадъци. През миналата година от РИОСВ в страната са извършени общо 8868 проверки, за установените нарушения по сектор „отпадъци“ са издадени 224 наказателни постановления на стойност 822 900 лева.

Ще бъдат проверени всички площадки, които през миналата година са получили повече от две системни или две големи нарушения, а след това предстои закриване и отнемане на разрешенията им.

Димитров обясни, че досега констатираните нарушения са при превози на отпадъци, предмет на общи информационни изисквания от т.нар. "Зелен списък", които съгласно европейското и действащото в България законодателство не подлежат на предварително нотифициране и съгласие. "Ние сме длъжни да ги приемем, както те приемат нашите", каза той.Повечето от огласените случаи били за смесени отпадъци с битов произход, като са представени за отпадъци от пластмаса и каучук, с цел да се избегне процедура по предварителна нотификация и съгласие. По неговите думи се въвежда извършване на 100 % физически контрол на границите на съюза и на страните от органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“.

Разработени са и предстои приемането на инструкции за взаимодействие между Агенция
„Митници“ ,МОСВ и МВР, „Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на МВР, както и МОСВ за повишаване ефективността на контрола върху транграничния превоз на отпадъците. Министър Димитров заяви, че се въвежда и уведомителен режим най-малко три работни дни преди началото на всеки превоз или веждането на територията на страната за превозите на отпадъците от Зеления списък.

Подготвят се законодателни промени, свързани с въвеждането на банкови гаранции за всички
площадки, на които се извършват дейности с отпадъци, както и за търговците и брокерите на
отпадъци.

Разбрахме се с колегата Конте буквално да ги смажем виновните за отпадъците от Италия, каза вчера премиерът Бойко Борисов след срещата с премиера на Италия Джузепе Конте, който беше у нас на официално посещение по покана на българския си колега. Борисов допълни, че ако има някой, който да се възползва от правомощията за свободно движение на товари в ЕС, ще бъде смазан.