Пет века след смъртта си Леонардо да Винчи е все така магнетичен, покоряващ и разпознаваем. Той - многоликият, многопластовият и многомерен човек, вечният символ на смелите и талантливи хора, избрали да прогледнат и надскочили своето време. 
Затова го избираме за патрон на нашата рубрика, посветена на доброто образование. То, което е най-мощното оръжие, гаранцията, единствената алтернатива за по-смислен и по-пълноценен живот; то, което е невероятният, задължителен шанс, който нашите деца заслужават.

Какви са причините за безразличието на младите хора към обществения живот и как да бъдат привлечени към гражданска активност от ранна ученическа възраст - по тези основни теми започва да работи европейски консорциум от университети и училища с лидер Университета на Глостършир - Великобритания, сред които единственият български представител е Първото частно училище „Леонардо да Винчи“.
Новото начинание се основава на изводите от задълбочени изследвания на Европейската комисия, Съвета на Европа, Центъра за изучаване на социалните политики - Вашингтон, както и множество научни и университетски центрове. Установено е, че младежите са отблъснати от разбирането на демократичните механизми и европейските ценности, традиционните методи за привличане на интереса вече не работят, а трябва да се приложат новаторски подходи, чрез които самите ученици да придадат нов смисъл на политическата ангажираност на местно, национално или общоевропейско ниво.
В следващите дни училище „Леонардо да Винчи“ ще предприеме първите стъпки в новаторската инициатива, като определи два отбора участници на възраст 14-15 години, които чрез анкетиране или дискусии ще търсят отговори на въпроса „Защо гражданската ангажираност не е интересна?“ сред своите връстници. След това те ще определят по кои училищни или градски проблеми биха искали да работят заедно, като проучват възможните решения, привличат интереса на връстниците си, организират срещи или кореспонденция с вземащите решения възрастни и др. Процесът във Великобритания, Полша, Гърция, Литва, Турция, Испания и България ще бъде обект на ново изследване. В резултат ще се създаде ръководство за прилагане на концепцията за отвореното училище: учениците се ангажират с обществените проблеми, като изпълняват свои малки проекти и същевременно придобиват знания от реалния живот, мотивация за пряко участие и самочувствие на граждани, които формират средата.
Новаторската инициатива на международния екип, наречена проект „Млади европейци“, е подкрепена от Програма „Еразъм+“. Основните елементи на методиката бяха обсъдени на въвеждащата среща във Великобритания, в която участваха и представители на Първото частно училище „Леонардо да Винчи“. Едновременно с „Млади европейци“ училището започва да работи и по други три международни проекта.