Академичният съвет на Русенския университет избра новите заместник-ректори и ръководители на дирекции и центрове. Трима от заместниците на ректора проф.Христо Белоев остават предишните - проф.Пламен Кангалов по учебната работа, проф.Диана Антонова по научноизследователската работа и проф.Пламен Даскалов по развитие и продължаващо обучение. Новото име в екипа от заместници е доц.Десислава Атанасова, която смени на поста зам.-ректор по международните връзки проф.Юлиана Попова. Главният секретар също е преизбран - доц.Таня Грозева остава на предишната си позиция.