Основните характеристики на пазара на земеделски земи в община Русе през 2019 година бяха стабилност и ликвидност. Намалението в обема на предлаганите за продан парцели намери своето отражение в лекия ръст на цените, при които се финализираха сделките, с около 7% на годишна основа. Дори и с известно изчакване всяка предложена нива намираше своя купувач, като крайните стойности бяха по-близки до исканите от продавачите. Това коментират от специализираната в търговия с ниви фирма „Русе ленд“.
От най-голямо значение за цената е величината на изплащаната от съответния арендатор рента. През миналата година тя варира около 60 лв./дка, като изключенията са землищата на Николово - 70 лв./дка, Хотанца и Просена - 55 лева. През 2019 г. се отчита по-голямо търсене в село Николово, дължащо се както на по-големия брой земеделски производители, така и на практиката тук да се сключват предимно едногодишни договори за наем. При тези обстоятелства нивите се търгуваха в широките граници между 1250 и 1450 лв./дка. 
В землището на областния град Русе не се наблюдават толкова пикови стойности и се формира средна цена около 1250 лв./дка. Най-търсени са земеделските парцели в квартал Средна кула, а по-евтино се продават тези в съседния квартал Долапите. Прави впечатление, че при изплащането на рентите вече повечето арендатори отчитат и съответно не изплащат такива за необработваемите части от имотите. 
По традиция най-скъпо в община Русе се търгува земята в Мартен и Сандрово, където хубавите парцели достигнаха 1400 лв./дка през миналата година. Там обаче и предлагането е най-ниско. В землищата на Ново село и Червена вода сделки са сключвани при средно 1300 лв./дка. В тези на Долно Абланово, Просена и Хотанца при по-ниско търсене сделки за земя са скючвани на ниво около 1200 лв./дка. По-редки са продажбите на ниви в Бъзън, като и тук силният инвеститорски интерес довеле до пикови нива над 1400 лв./дка. 
На базата на сделките от миналата година може да се калкулира средна цена на земеделската земя в Община Русе за 2019 г. около 1320 лв./дка. За следващите месеци очакваме търсенето да се запази стабилно, както и да се задържи тенденцията към минимално повишаване на ценовите нива, коментират от „Русе ленд“.