Клубове за младежи в различни области на знанието и науката, изкуството, образованието, гражданското общество, както и провеждане на регионални и международни форуми. Това ще бъдат само част от дейностите, които ще се предоставят в една от емблематичните архитектурни сгради в Русе - бившия Дом на учителя на улица „Александровска“. Така сградата, която от години пустее и се руши, ще се превърне в младежки център с разнообразни дейности. Предвижда се там да се предоставят различни услуги за младите хора между 15 и 29 години, които да отговарят на нуждите и желанията им, включително и на уязвимите групи. 
За да се случи всичко това, от общината подготвят проектно предложение по европейска програма, по която се отпускат 2 милиона евро безвъзмездна финансова помощ и няма изискване за съфинансиране. През декември общинските съветници дадоха зелена светлина общината да кандидатства за финансиране по програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. От общината пък поемат ангажимент да не променят предназначението на сградата до пет години след приключването на дейностите по проекта. А той трябва да приключи в рамките на 36 до 50 месеца, но не по-късно от края на април 2024 година. 
Както е известно, през декември 2018 г. Министерски съвет гласува решение да прехвърли пустеещия от години имот в центъра на Русе на местната власт. През януари тази година областният управител Галин Григоров сключи договор с кмета за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имота и сградите, които са частна държавна собственост. След това общинските съветници гласуваха собствеността от частна общинска да стане публична общинска, което беше необходимо, предвид дейностите, които ще се извършват там. 
С превръщането на бившия Дом на учителя в младежки център, сградата, която е архитектурен паметник от края на 19 век, отново ще се върне към пълноценен живот.