Общинската избирателна комисия във Ветово отстрани от длъжност кмета на общината д-р Мехмед Мехмед на своето вчерашно заседание. От представителите на 13-членната комисия 11 са гласували „за“ предсрочното прекратяване на пълномощията му, научи „Утро“ от достоверен източник.
Причината за свалянето на д-р Мехмед от длъжност е, че не е спазил законовия срок за заличаване на фирмата си ЕТ „Медисън - Мехмед Мехмед“ и не е уведомил общинския съвет за предприетите от него действия в тази посока.

За другата му фирма със сходно име „Медисън 2019“ ЕООД кметът е спазил сроковете и я е прехвърлил на съпругата си, но пък е пропуснал да подаде уведомление до председателя на общинския съвет и до Общинската избирателна комисия. Това показват документите, изискани от ОИК, която беше сезирана миналата седмица от бившия зам.-кмет на Ветово Ивайло Кадишев, който се изправи на балотаж срещу Мехмед, но загуби. Именно той поиска предсрочното прекратяване на пълномощията на д-р Мехмед, който като кмет е нарушил Закона за местното самоуправление и местната администрация, след като не е предприел действия да заличи фирмата си ЕТ „Медисън - Мехмед Мехмед“ в законовия срок - един месец от обявяването на изборните резултати (от 4 ноември до 4 декември 2019).
От Общинската избирателна комисия направиха подробна справка в Търговския регистър, като изискаха официално удостоверение за актуалното състояние на търговеца, както и информация от общинския съвет дали д-р Мехмед Мехмед като новоизбран кмет на Ветово е уведомил писмено председателя за предприети действия съгласно законовите разпоредби. Такава справка беше направена и в деловодството на ОИК. 
След като събра и огледа документите, ОИК взе решение, с което д-р Мехмед Мехмед вече не е кмет на Ветово. Предстои общинският съвет да свика извънредно заседание, на което да избере временно изпълняващ длъжността. 
„Утро“ се свърза с д-р Мехмед, който каза, че ще коментира, след като се запознае с мотивите в решението на Общинската избирателна комисия. Той ще обжалва решението пред Административния съд в Русе в седемдневния срок, предоставен по закон.
Със сходни мотиви на вчерашното си заседание ОИК отстрани и кмета на Смирненски Салих Салиев, който също е собственик на фирма, но е пропуснал да подаде уведомление за прекратяване на дейността или за освобождането му от заеманата длъжност. Това беше потвърдено след проверка на съответните документи и справки в Търговския регистър и общинския съвет.