Първата възможност за полагане на кандидатстудентски изпит за новата учебна година в Русенския университет е тази събота - на 25 януари от 9 часа. Приемът в РУ ще бъде за 50 специалности от 23 професионални направления. Предварителната сесия ще се провежда от 9 ч в седем съботни дни: 25 януари, 8 и 22 февруари, 7 и 21 март, и 4 и 25 април в Русе и във филиалите в Силистра, Разград и Видин. Изпитите са във вид на тест с обща и специална част. Заявки се подават от кандидатите в стая 1.322 b на РУ или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ до 2 дни преди датата. 
На изпитите могат да се явяват и младежи, които все още не са завършили средно образование.