Изграждането на ново осветление отново е на фокус в проектобюджета на общината за 2020. Като резултат се очаква 8 района в града да са с изградено ново улично осветление. Един от районите е около блок ЦЮР 2 на бул. „Цар Освободител“ 140, нови лампи ще се поставят по улиците „Константин Величков“, на „Г.С.Раковски“ и „Духовно възраждане“, както и по „Кирил Старцев“. В терените между блок 312 и 313 в кв. „Чародейка Г“, както и по „Никола Табаков“ в същия квартал също ще бъде изградено ново осветление. Осветени ще бъдат още пространствата пред блоковете „Вежен“ и „Беласица“ в „Родина“ и алея „Лилия“.
Общо в бюджета за тази година за осветление на улици и площади са предвидени 1 317 533 лева, от които 950 000 са за улично осветление и лампи в града, а в кметствата - 251 149 лева. За изнасяне на табла за управление на уличното осветление ще бъдат похарчени 30 000, за подмяна на стълбове - 35 000, а за обследване и подготовка на проектопредложение за енергийна ефективност на улично осветление 51 384 лв.