Превишения на фините прахови частици във въздуха са отчените в 11 дни от новонастъпилата 2020 година, показват измерванията на станция „Възраждане“ на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. 
Особено осезаемо е било замърсяването след 7 януари, когато всичките 9 последователни дни са били белязани от фин прах извън нормите. Според данните на автоматичната станция на екоинспекцията стойностите са се движили между 52 и 145 микрограма на кубичен метър при допустими 50 микрограма.
За пореден път от РИОСВ изтъкват, че причината за замърсяванията се крие в отоплението и отхвърлят вероятността източникът да е промишлен и да се дължи на производствени процеси в някои от заводите в града. Особено неблагоприятно въздействие оказвали мъглите и безветрието, заради които пушекът от печките на твърдо гориво се затлачва, вместо да се разсее, и така допринасяли за още по-замърсен въздух.