Само 77 421 човека от всичките 193 000 здравноосигурени в Русе и региона са минали на профилактичен преглед при личните си лекари през миналата година, съобщи директорът на Здравната каса Калоян Копчев. Това са 40% от хората, подлежащи на прегледи, и в тази група са предимно пенсионери и деца, работещите са много малко. На практика останалите 115 579 русенци със здравни осигуровки не са уважили джипитата си и не са прегледани.
Няма закон, който да накара хората да се преглеждат профилактично поне един път в годината, а ние сме безсилни да ги задължим.

Постоянно се обаждаме на пациенти и редовно получаваме откази. Най-честото обяснение е, че са на работа и шефовете им не ги пускат. Но се случва родител да водят детето си на преглед, а самият той да откаже профилактика, защото нямал време, коментираха лични лекари.
Според Закона за здравето, който не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, подлежи на глоба от 50 до 100 лева, а при повторно неявяване санкцията е от 100 до 200 лева. Толкова са и глобите за шефове на фирми, както и за родители, които възпрепятстват децата си да минат на преглед или да бъдат имунизирани. Нарушенията се установяват с актове, съставени от инспектори от регионалните здравни инспекции, а самите наказания се подписват от директорите. Законът за здравното осигуряване пък гласи, че за неявяване на профилактичен преглед здравноосигуреният губи осигурителните си права за един месец, тоест ако в тези 30 дни се разболее, сам поема лечението си.
До момента няма нито една санкция за неявяване на  профилактичен преглед. Не разполагам с толкова много инспектори за издирване и връчване на актове на всичките над 115 000 русенци без прегледи, каза директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Маргарита Николова. Според нея това е личен избор на всеки, който държи на най-ценното и важно нещо, което има - здравето си. 
Липсата на санкции е добре известна, затова хората масово не се интересуват от профилактичните прегледи, макар че те са важни на първо място за самите тях, посочи Копчев. 
Той е на мнение че подходът трябва да се смени и да се прилагат не наказания, а поощрения. Например, шефовете на фирмите да дават допълнителен ден отпуск за работници и служители, които са се прегледали при личните си лекари или да пускат хората от персонала за половин ден от работа, когато решат да отидат при джипитата си, без да им се взема от годишната отпуска. Така заболяванията ще се откриват рано и ще са лечими, а когато хората са по-здрави, ще се харчат по-малко пари за лечение и ще остават повече за профилактика, посочи шефът на касата.