С около 5 милиона повече ще харчи община Русе през 2020 година, като това ще е четвърти бюджет над 100 милиона лева и втори над 110 милиона. Точната цифра, с която ще разполага общината, е 119 196 449 лева при първоначален бюджет за изминалата 2019 от 113 990 993 лева, като сумите са без включен преходен остатък. По-голяма част от парите е държавно финансиране - 72,8 млн., а 43,7 млн. лв. са от местни дейности. 
Сред приоритетите в бюджета са успешното изпълнение и приключване на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на европейски средства през програмния период, подобряване на инфраструктурата, включително и по селата, подпомагане на социалните дейности, образованието и здравеопазването.

Ще се работи за запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм, както и по подобряването на административното обслужване и комуникацията с гражданите. 
И тази година в инвестиционната програма са включени редица стратегически обекти. Предвижда се изграждане на ново улично осветление, за което са предвидени над 1,3 милиона лева. Ще продължи и благоустрояването на междублоковите пространства. Ще се направи временен път и паркинг по ул. „Кадин мост“, а този между блоковете „Скопие“, Ниш“ и „Доростол“ ще се разшири. 
И тази година в бюджета е включена реконструкцията на ВиК инсталации и ремонт на двора на Училището по Европейски езици, след като обществената поръчка се провали. 
Ще се ремонтират Симеоновата къща на ул. „Иван Вазов“ 15 и Клубът на дейците на културата. Ще се укрепят деформирани части от сградата на Гимназията по дървообработване, а училище „Ангел Кънчев“ ще се обследва за енергийна ефективност.
През тази година ще се извърши вторият етап от монтирането на предпазен парапет на крайбрежната алея от ул. „Мостова“ до Зимовника, където много русенци спортуват и се разхождат.  
Предвидено е да се направи проектиране за отводняването на общинския път между изхода на Дунав мост до кръговото за Свободна зона. 
Ще бъдат обновени 5 детки площадки и ще се изградят две стрийт фитнес площадки. 
За нуждите на общинско предприятие „Паркстрой“ ще се закупи нов трактор с мощност над 120 к.с., а за „Комунални дейности“ - комбиниран багер товарач, както и други машини и съоръжения. 
Очаква се тази година успешно да бъдат приключени проектите по оперативна програма „Региони в растеж“, като ще продължи изграждането на блока със социални жилища, в които да се настаняват социално слаби русенци. 
За издръжка на общинската администрация и кметствата са заделени малко над 4,5 млн. лева, а за възнагражденията на общинските съветници 562 188 лева. В бюджета се осигурява и резерв от 600 000 лева за непредвидени и неотложни разходи. 
Бюджетната политика е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи. От общината заявяват, че през 2020 ще работят за превръщането на Русе в модерен и предпочитан град за живеене, а подобряването на социалната среда и инфраструктурата ще са отново фокус във финансовия план за развитието на града и населените места.

Публичното обсъждане на бюджет 2020 насрочено на 21 януари

Кметът Пенчо Милков кани русенци на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 година на община Русе. Всички постъпили становища и предложения ще бъдат вписани в протокол, който ще се приложи при внасянето на бюджета в общинския съвет. Обсъждането ще бъде на 21 януари от 17.30 часа в Пленарна зала, като дотогава проектобюджетът за 2020 ще бъде качен на сайта на местната администрация. По него могат да се внасят становища и предложения и в деловодството на общината, както и на имейл: [email protected]ruse-bg.eu до два дни преди обсъждането.                              У