Кампанията за плащането на местните данъци и такси в Русе стартира от днес, като по традиция тези, които се издължат до 30 април, ще ползват 5% отстъпка. В сила е и възможността за плащане на две равни вноски до 30 юни и до 31 октовмри. 
Писмени уведомления за размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2020г. няма да се разпращат. Желаещите могат да направят проверка за задълженията си на сайта на общината, в дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ 1, както и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529. 
Касите в паричния салон, където се извършва плащането, работят от 8:30 до 17 часа без прекъсване. Освен в брой може да се плати и чрез ПОС-устройства. За удобство и улеснение на граждани и фирми е въведена услуга за онлайн проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси. През сайта на общината по всяко време жителите могат да ги заплатят чрез своя клиентски идентификационен номер. Налозите могат да се плащат бързо и лесно също и на касите на Изипей и Фастпей в цялата страна, както и през интернет платформата Ипей.
От общината припомнят, че за невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се събират принудително чрез НАП и съдебни изпълнители.