1125 русенци губят възможността да получат пари за жилищноспестовните си влогове отпреди 1989 година. Притежателите на т.нар. лихвоточки получиха право през 2010 г., съгласно определени критерии, да получат обезщетение за изгубените си спестявания. Условието бе до 30 ноември 2016 г. те да са закупили или започнали да строят собствено жилище, както и да подадат искане за компенсация. В края на изминалата 2019 година обаче изтече срокът, в който държавата покрива натрупаните лихвоточки. Той беше многократно удължаван през последните няколко години заради системно недофинансиране на създадения специален Национален компенсационен жилищен фонд, който е под шапката на финансовото министерство.
1125 влога така и не получиха право на компенсация, защото притежателите им изобщо не представиха нотариален акт и съответно не е имало как да си върнат спестяванията. Това е и причината да не са им изплатени обезщетения по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), казаха за „Утро“ от общината. 
А иначе през годините 5000 граждани в Русе са получили обезщетение, като изплатените суми са в размер от 600 до 32 000 лева. Те представляват натрупаните лихвоточки - по 8 стотинки на спестен лев. Всъщност най-високата сума, изплатена за лихвоточки през годините в Русе, е в размер на 32 256 лв. и е за 2018 г. 
За изминалата 2019 пък са изплатени общо 374 493 лв. на 59 вложители. Последното плащане е извършено на 7 декември, с което се компенсира и последният гражданин, подал нотариален акт, казаха още от общината.