Тундрови лебеди зимуваха по поречието на река Дунав в района на Пиргово. Тя бяха наблюдавани в периода 9-12 януари по време на Среднозимното преброяване на птиците. Това е международна инициатива, в която за поредна година участват експерти на местната екоинспекция съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците. Тя обхваща участъка от село Батин до Русе по поречието на река Дунав и територията на резерват „Сребърна“. В този участък на река Дунав най-многобройни са били струпванията от гривяци и зеленоглави патици, следвани от каспийска чайка, белочела гъска и голям корморан. Установени са също пойни и неми лебеди. В резервата „Сребърна“ са наблюдавани големи струпвания на белочелата гъска и сивата гъска, водни кокошки, голям корморан и ням лебед, както и големи ята зеленоглави патици, сиви патици, каспийски чайки, патици-клопач. Резултатите от преброяването ще влязат в информационната база данни на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.