Председателят на Тараклийския район в Молдова Иван Паслар гостува на ректора на Русенския университет проф.Христо Белоев, за да обсъди с него подробности по трансформирането на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ във филиал на РУ. Очаква се процесът да приключи до месец март и през септември университетът да започне новата учебна година като филиал на русенското висше училище. 
Иван Паслар разказа, че бизнесът в район Тараклия се нуждае от специалисти по аграрно инженерство, транспортни технологии, икономика и компютърни науки. Проф.Белоев увери госта, че Русенският университет е готов да започне такова обучение още тази есен.