Центърът за обществена подкрепа „Той Сойер“ към Каритас Русе получи ценен подарък. Езиковата школа „Фарос“ направи целогодишен абонамент за образователния сайт http://www.uchase.bg/.
Директорката на центъра Зорница Василева е убедена, че този подарък ще помага на децата да се справят по-добре с учебния материал, като ползват видеоуроците. Това е и наша основна цел - да помагаме на децата, които ни посещават, да не отпадат от училище, припомни Василева.