Празни щандове за месо изненадаха в събота много русенци, тръгнали да пазаруват за уикенда. Както споделиха продавачи в някои магазини, снабдяването със свинско е затруднено заради тоталната забрана за движение на прасета от и към животновъдни обекти. Мярката бе обявена в петък от Българската агенция по безопасност на храните заради влошената епизоотична обстановка. Удара понесоха най-вече местните производители, които работят само с българско месо. Според тях обаче, сериозен проблем няма и проверките ще се извършат бързо, след което снабдяването ще се възстанови.
Забраната е в сила до извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствие на вируса на Африканска чума по свинете (АЧС) в свинефермите, използваните транспортни средства и в обектите на крайно местоназначение на животните. От всички умрели прасета във всеки свиневъден обект ще се взимат проби от или под контрола на официален ветеринарен лекар, които ще се изследват единствено и само в НДНИВМИ гр. София.
В месодобивните предприятия ще се извърши почистване и дезинфекция. След доказване на ефективността на дезинфекцията чрез вземане на отривки ще бъде позволено клането на животни от предприятия, свободни от АЧС. Щателна дезинфекция ще бъде извършена и на транспортните средства, с които се превозват живи животни, фуражите за тях, както и кланичните продукти.