Кеят ще спасява русенските въдичари по време на традиционната забрана за улов на риба по време на размножителния период. Тя влезе в сила вчера и продължава до 31 май. По традиция и по време на забраната има позволени места за любителски риболов. В Русе това е брегът от бетонната площадка при входа на лимана на бившата Корабна до края на ул. „Мостова“, а в областта - старите корита на Янтра между землището на Бяла, Полско Косово и Ценово, както и отдавна неподдържания общински язовир в землището на село Тетово.
Други близки места за риболов до края на май са язовир „Бялата пръст“ край Разград, също неподдържан от години, както и кейовата стена на пристанището в Тутракан.